Archive for the ‘Tổng hợp’ Category

Tin rất vui cho những người Bảo Hoàng đây…

Posted by: trà hâm lại on 25.09.2012

Cái này…. tặng ( nhà thơ ) Mõ nè !

Posted by: trà hâm lại on 01.08.2012

Tinh thần anh dũng chống vi phạm chủ quyền

Posted by: trà hâm lại on 29.07.2012

Cánh đồng Nọc Nạn của thế kỉ 21

Posted by: trà hâm lại on 10.01.2012

Ủng hộ nhà báo hình

Posted by: trà hâm lại on 22.06.2011