Archive for the ‘Con số – Sự kiện’ Category

Có một Hải chiến Hoàng Sa khác ?

Posted by: trà hâm lại on 22.01.2013

HƠN NHAU TẤM ÁO MANH QUẦN,…..

Posted by: trà hâm lại on 17.08.2012

Thuở bé đền giờ ….

Posted by: trà hâm lại on 20.09.2011

Những tấm ảnh và những clip xưa và nay…

Posted by: trà hâm lại on 21.07.2011