Archive for the ‘Chuyện cười’ Category

Ô, thế á ?

Posted by: trà hâm lại on 17.10.2013

Ngắn – dài ; To- nhỏ ….. và nhân cách cán bộ ?

Posted by: trà hâm lại on 08.10.2013

Chuyện vui thời của Thánh Thần

Posted by: trà hâm lại on 19.09.2013

Nên thêm một điều nữa chứ – TS Trần Đình Bá ?

Posted by: trà hâm lại on 07.09.2013