Đăng bởi: trà hâm lại | 09.11.2011

Tất tần tật : từ nhà văn, bóng đá đến ….đi ỉa ?

 Bài này đăng trên báo nhân dân, không hiểu có nhân dân nào đọc ? nhân dân nào hiểu ?

Riêng nhân dân tôi đọc từ đầu đến đít rồi lại từ  đít  đến đầu ….. vẫn không hiểu mô tê răng rứa chi hết !

 Và,

Chợt nhớ câu chuyện bo hài về một chú Khách đi buôn dưa ở vùng đồng tháp mười cái ngày mà nơi ấy còn chưa được giải phóng khỏi  ách kìm kẹp của Mĩ – Ngụy,…

Chú Khách kể lại chuyện còn trong nước mắt ,

Ây dzà , ngộ li puôn dưa hấu, lính lồn ló pắt nhốt ngộ , ở ló có hai cái lồn, cái lớn cái nhỏ, ló dzốt ngộ dzô cái lồn lớn, mỗi sáng ló pắt người ta lứng trước lồn, dzồi ló liếm qua , liếm lại…. lông lắm… !

Pữa sau ló kêu ngộ lên, hỏi có cặc không ? lói không có cặc. dzồi ló hỏi tiếp có dzái không , lói không có dzái,…

Hì, tức quá tụi ló luổi ngộ dzề, hà hà hà , ây dzà ,… ngộ sợ quá hổng dám li puôn lữa lâu ! Ây dzà …..

Vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

Cập nhật lúc 01:56, Thứ bảy, 05/11/2011 (GMT+7)
Trải qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới (từ Ðại hội VI đến hết nhiệm kỳ Ðại hội X) và 20 năm (1991-2010) thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và một lần nữa chứng minh vai trò lãnh đạo của Ðảng ta đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, trong giai đoạn cách mạng mới, thế giới đã có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt; các yếu tố đe dọa an ninh, các nước lớn dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thậm chí cả hành động quân sự dưới mọi chiêu bài để can thiệp, lấn lướt các quốc gia nhỏ, yếu thế và tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh,… sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, không chỉ còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà muốn giải quyết được phải có sự chung tay, góp sức của tất cả các nước trên thế giới. Song, chế độ chính trị, lợi ích của mỗi nước lại khác nhau, số nước do Ðảng Cộng sản là Ðảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo không còn nhiều, trong khi sự chia sẻ trên tinh thần đoàn kết, hy sinh giúp đỡ của các nước có chế độ do Ðảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo đối với nước ta cũng đã thay đổi nhiều. Tuy xu hướng hòa bình, hữu nghị vẫn là chính, nhưng việc tính toán để bảo vệ quyền lợi của mỗi quốc gia cũng thay đổi. Quốc gia nào cũng có toan tính riêng trong bối cảnh phức tạp hơn. Toàn cầu hóa, hội nhập và cách mạng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, làm cho thời gian như ngắn lại, không gian như nhỏ đi, thúc đẩy hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Quá trình cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và nền kinh tế của mỗi quốc gia diễn ra mạnh mẽ theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng làm mục tiêu. Trong khi đó, cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực, cả ở thị trường tại mỗi quốc gia và thị trường thế giới, giữa các nước ngày càng gay gắt. Ðấu tranh giai cấp và dân tộc vẫn diễn biến phức tạp. Khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Ðông – Nam Á là khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo càng nóng bỏng. Trong nước, tuy đã có thành tựu và kinh nghiệm của hơn 25 năm đổi mới, tạo ra thế và lực mới cho đất nước, nhưng “nước ta vẫn phải đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”.

Trong bối cảnh, thời cơ và thách thức đan xen như hiện nay, vai trò lãnh đạo sáng suốt của Ðảng càng cực kỳ quan trọng và luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Ðể đảm đương được vai trò lãnh đạo, Ðảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong để xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học…  Muốn vậy, cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, Ðảng ta cần tiếp tục nâng tầm trí tuệ và đổi mới tư duy để lãnh đạo toàn diện đất nước phù hợp với diễn biến nhanh chóng, mau lẹ của thực tế; phù hợp với đường lối đổi mới của cách mạng Việt Nam. Mỗi đảng viên phải nhận thức đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình khi tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Ðảng và tuyên thệ dưới cờ Ðảng để cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên và mọi nhiệm vụ được giao. Ðảng lãnh đạo thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình hoạt động trong mọi lĩnh vực. Do đó, cần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Ðảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và có khả năng tổng kết, giải đáp những vấn đề thực tiễn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đồng thời mỗi đảng viên phải xây dựng cho mình phương pháp và tác phong công tác, làm cho mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm thuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

Thực tế vừa qua, một số đảng viên chưa xứng đáng là người lãnh đạo và lại càng chưa xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân mà có người lại tìm cách “xâm hại quyền lợi của dân”, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Ðảng; tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng và quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra với tính chất và mức độ nghiêm trọng… Trước tình trạng này, Ðảng muốn giữ được vai trò và uy tín để lãnh đạo, cần tập trung vào phòng, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong nội bộ Ðảng, xác định rõ trách nhiệm của đảng viên trong cuộc đấu tranh quyết liệt này. Ðây là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp ngay trong nội bộ, đảng viên phải có quyết tâm chính trị cao, thường xuyên tự phê bình và phê bình, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần thực hiện sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng về trách nhiệm của người đảng viên, để mọi đảng viên đều gương mẫu, tiên phong. Chỉ khi đó, Ðảng mới thật sự lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội thông qua đội ngũ đảng viên của mình, như vậy mới thực hiện được phương thức Ðảng lãnh đạo cách mạng thông qua tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

Hai là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Ðiều lệ Ðảng đã quy định rõ, cấp ủy là cơ quan lãnh đạo của Ðảng giữa hai kỳ đại hội. Như vậy, cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy có vai trò, trách nhiệm quyết định đối với hoạt động và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng và cũng là biểu hiện tập trung Ðảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng. Thực tế cho thấy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng là cực kỳ quan trọng. Họ có quyền và trách nhiệm thay mặt cấp ủy, tổ chức đảng. Trình độ, năng lực, sự trong sạch, gương mẫu của các cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy là nhân tố hàng đầu bảo đảm hiệu quả lãnh đạo của Ðảng. Sự gương mẫu, tiên phong của cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, ở cấp càng cao thì sự lan tỏa, sức thuyết phục đối với đội ngũ đảng viên, nhân dân càng rộng lớn và còn có giá trị thuyết phục cao hơn nhiều những bài thuyết giáo chung chung. Nhưng nếu người đứng đầu cấp ủy suy thoái đạo đức hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ðảng nhất là ở cấp vĩ mô “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì điều đó là nguy hiểm khôn lường đối với Ðảng và chế độ mà sự tan rã của Ðảng Cộng sản Liên Xô và các nước XHCN ở Ðông Âu đã cho ta bài học đắt giá. Cần quy định rõ trách nhiệm  thông qua các tiêu chí cụ thể đánh giá người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Ðảng và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt cần tập trung vào trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ kế cận. Ðảng ta thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà thực chất công tác cán bộ là của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Nếu coi việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ là một đặc ân, đặc quyền của Ðảng thì sẽ là nguy cơ lớn đối với Ðảng. Do đó, việc lựa chọn đúng người, xếp đúng việc là việc quan trọng hàng đầu trong tổ chức cán bộ.

Thực tế vừa qua, công tác cán bộ còn nhiều tồn tại và hạn chế, tình trạng một số cấp ủy còn mất đoàn kết, một số đảng viên còn chạy chức, chạy quyền,… vẫn chưa được khắc phục; việc đánh giá đúng năng lực của cán bộ để sử dụng và bố trí đúng người, đúng việc vẫn còn bất cập. Cần nhận thức rằng yếu kém, khuyết điểm này, trước hết thuộc trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy để từ đó có biện pháp đổi mới thật sự công tác cán bộ của Ðảng. Chỉ có như vậy chất lượng lãnh đạo, uy tín của Ðảng mới được nâng cao; niềm tin của dân với Ðảng mới thật sự được củng cố; Ðảng mới bảo đảm được vai trò lãnh đạo thông qua đội ngũ cán bộ của mình.

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội một cách toàn diện trên các mặt phong cách, nội dung, phương pháp. Về phong cách lãnh đạo phải gần dân, nghe dân, học dân và trọng dân theo đúng tư tưởng “lấy dân làm gốc” và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hành động thiết thực, cụ thể trong công việc, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, gia đình… nhằm khắc phục triệt để tình trạng quan liêu, xa dân, ngại tiếp xúc với dân, không nghe ý kiến phê bình, phản biện của dân, thậm chí còn chèn ép dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ðiều đó làm mất lòng tin của nhân dân đối với Ðảng. Cần phân định rõ chủ thể lãnh đạo với chủ thể quản lý để không có sự “lấn sân”, bao biện làm thay của chủ thể lãnh đạo, hoặc ngược lại, buông lỏng lãnh đạo và quản lý, xác định rõ nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức và thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể lãnh đạo và của đối tượng chịu sự lãnh đạo bằng các nguyên tắc, quy định,  quy chế, quy trình,… cụ thể. Về nội dung lãnh đạo phải đổi mới cách ra nghị quyết,… trước mắt cần rà soát lại, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Ðảng đã ban hành, xem những nghị quyết nào còn nguyên giá trị phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, nhằm khắc phục hiện tượng nghị quyết này chồng lên nghị quyết kia hoặc nhắc lại nội dung của các nghị quyết đã có trước. Tập trung lãnh  đạo việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng cho các thành phần kinh tế hoạt động theo luật pháp, cùng cạnh tranh bình đẳng và phát triển lành mạnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quan hệ phân phối, điều tiết kinh tế phù hợp để thực hiện công bằng trong từng chính sách và từng bước phát triển; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia… Ðồng thời với việc đổi mới cách ra nghị quyết, phải đổi mới việc quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết để mọi đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. Về phương pháp lãnh đạo phải tuân thủ triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình, phê bình trong Ðảng. Nhưng để thực hiện được các nguyên tắc này trong thực tiễn không phải dễ. Tình trạng khi kiểm điểm hằng năm, mọi cấp ủy viên, đảng viên đều viết rằng mình đã thực hiện đúng và tốt việc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nhưng thực tế có nhiều nơi, nhiều đảng viên vẫn độc đoán, chuyên quyền, thậm chí có khi, có lúc người đứng đầu cấp ủy lấy ý kiến cá nhân mình áp đặt cho tập thể cấp ủy.

Bốn là, mở rộng dân chủ ngoài xã hội; thực hành dân chủ thật sự trong Ðảng. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Việc thực hành dân chủ trong nội bộ Ðảng rất quan trọng. Trong Ðảng có thật sự dân chủ thì mới có điều kiện mở rộng và phát huy dân chủ của nhân dân. Ðiều 3, Ðiều lệ Ðảng đã quy định rõ quyền của đảng viên, trong đó thể hiện cụ thể quyền dân chủ của đảng viên. Do vậy, cần phải xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ trong Ðảng để có cơ sở thực hiện dân chủ trong thực tiễn. Quy chế chất vấn trong Ðảng hiện nay mới quy định chất vấn trong sinh hoạt cấp ủy, như vậy chủ thể, đối tượng và phạm vi chất vấn rất hẹp, cần sửa đổi bổ sung Quy chế chất vấn trong Ðảng theo hướng mở rộng chủ thể, đối tượng, phạm vi và hình thức chất vấn.

Năm là, tăng cường giữ gìn kỷ luật, tạo sự đoàn kết nhất trí của Ðảng là sức mạnh vô địch của Ðảng. Ðảng điều chỉnh hành vi của các tổ chức đảng, đảng viên bằng kỷ luật của mình. Buông lỏng kỷ luật, sớm hay muộn Ðảng sẽ bị suy yếu, tan rã.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: kỷ luật của Ðảng là “kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”, ai ai cũng phải phục tùng kỷ luật và chịu các hình thức kỷ luật (nếu có khuyết điểm, sai lầm). Về vấn đề thi hành kỷ luật, tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện rõ tính dân chủ, lòng bao dung, độ lượng sâu sắc: Người đời ai cũng có khuyết điểm (chỉ có trẻ em mới sinh ra và người chết mới không có khuyết điểm), nhưng chúng ta không sợ sai lầm, khuyết điểm, chỉ sợ không chịu khó cố gắng sửa chữa và cũng chỉ sợ người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm. Mọi vi phạm kỷ luật đảng đều phải được xem xét, nếu đến mức phải thi hành kỷ luật thì xử lý thích đáng, không có “vùng cấm”, không được che đậy, thiên lệch, nể nang. Thực tế vừa qua, việc chấp hành kỷ luật của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa nghiêm túc; việc xử lý kỷ luật (khi có vi phạm) còn nể nang, nhẹ trên, nặng dưới, thiếu tác dụng giáo dục, ngăn ngừa và răn đe, chưa tạo được sự đồng thuận cao của xã hội,… Có trường hợp làm cán bộ, đảng viên phân tâm. Do vậy cần tăng cường giữ gìn kỷ luật sắt, tạo sự đoàn kết nhất trí của Ðảng và sự đồng thuận của xã hội. Ðây chính là sức mạnh vô địch của Ðảng, “cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

GS, TS NGUYỄN THỊ DOAN

Hầu chuyện với Ê dốp về… Luật nhà văn!

(Dân trí) – Sếp biết mình là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nên giao nhiệm vụ viết bài xung quanh đề xuất của một đại biểu về xây dựng Luật nhà văn. Mình chẳng có quan điểm gì, đành đến phỏng vấn vị thủy tổ văn chương Ê dốp.
 (Minh họa: Ngọc Diệp)
PV: Xin kính chào Văn hào Ê dốp, tác giả của những chuyện ngụ ngôn bất tử.

Ê dốp: Cám ơn cậu. Nhưng cậu nhớ hộ, không có bất cứ thứ gì trên đời này là muôn năm, bất tử bởi chẳng có thứ gì có thể còn mãi với thời gian.

Kể cả những câu chuyện ngụ ngôn?

Đương nhiên là như vậy. Nó cũng sẽ chết như tất cả mọi vật trên đời có sinh, có tử. Khi hình thái cuộc sống thay đổi, tất cả thay đổi theo.

Tôi không hiểu. Nghĩa là những câu chuyện của ngài sẽ khác nếu như chúng được viết vào ngày hôm nay?

Đúng vậy. Nếu bây giờ viết lại những câu chuyện đó, các nhân vật của ta sẽ không phải là con hổ, con sư tử hay con cáo.

Nó sẽ là những con gì và vì sao vậy?

Vì những con vật đó đang ngày càng vắng bóng trên mặt đất. Mà khi chúng tuyệt chủng, độc giả của ta sẽ không có khái niệm về chúng. Các nhân vật của ta sẽ là những chú mèo máy Đô rê mon, những con chuột Pô li hay những chú cừu Đô li.

Còn tư tưởng của những câu chuyện đó?

Cũng thay đổi theo.

Ngài có thể cho ví dụ?

“Một con cừu sinh ra trong ông nghiệm hỏi một con cừu sinh ra như cách tổ tiên nó từng sinh ra: “Này anh bạn, bố mẹ là cái quái gì mà cậu cứ be be gọi cả ngày thế hả”. Hoặc “Một con cáo trèo lên giàn nho chín mọng. Nó vừa ăn vừa kêu: Chua quá. Nho hãy còn xanh”.

Vì sao phải thay đổi nội dung như vậy?

Đó là bởi khoa học phát triển thì hình thái xã hội, quan hệ xã hội cũng thay đổi. Con cáo bây giờ ít thắng lợi tinh thần nhưng lại giàu ý chí. Nếu không với tới chùm nho, cáo sẽ phá nát giàn nho hoặc chí ít là cắn đứt gốc nho.

Nó kêu lên như vậy để nhằm mục đích gì?

Để đánh lừa kẻ khác.

Ê dốp ạ, những chuyện của ngài làm mệt tôi quá. Gác những chuyện đó lại. Ngài nhìn nhận đề xuất của một Đại biểu Quốc hội về việc xây dựng Luật Nhà văn vừa qua như thế nào?

Việc đó là cần thiết, vô cùng cần thiết.

Vì sao vậy, thưa Văn hào Ê dốp vĩ đại?

Chúng ta đang xây dựng một Nhà nước pháp quyền. Mọi hành vi của công dân đều được bảo vệ bằng hành lang pháp lý. Người đi đường có Luật đường bộ. Người nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá  có Luật thủy sản. Đến cậu bé đi học còn có Luật giáo dục thì tại sao nhà văn, nhà thơ, những người làm ra sản phẩm tinh thần lại không cần có luật.

Nhiều nhà văn, nhà thơ và cả đại biểu Quốc hội cho rằng trong khi đất nước có biết bao nhiêu luật cần được xây dựng để bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế thì chúng ta lại bỏ thời gian, công sức đi làm một cái luật rất lãng mạn này…?

Ta biết có những ý kiến như thế nhưng đó là những người không biết nhìn xa, trông rộng. Họ ấu trĩ, không hiểu hết được sức mạnh của văn chương. Khi văn chương phát triển, nó có sức lay động lòng người và đó chính là động lực để bảo vệ và phát triển đất nước. Đã từng có những tác phẩm văn chương có sức mạnh ngang một sư đoàn. Có những tác phẩm văn chương làm ra nhiều của cải hơn một nhà máy…

Nếu là người được mời tham gia xây dựng Luật nhà văn, ngài sẽ làm điều gì đầu tiên?

Ta sẽ đề nghị đưa vào Điều I: “Cấm tất cả các nhà văn công bố những tác phẩm không có người đọc, các tác phẩm hay không hay, dở cũng không dở. Văn chương không chấp nhận sự làng nhàng”. Và qui trách nhiệm cụ thể: “Những người sáng tác không hay – Chính là thủ phạm phá cây, đốt rừng”.

Thưa, sao viết văn, làm thơ không hay lại là kẻ phá cây, đốt rừng được?

Vì để in một tập thơ hoặc một tập văn xuôi, phải tốn hàng vạn trang giấy mà muốn có hàng vạn trang giấy thì phải phá đi hàng mẫu rừng nguyên liệu. Vì vậy, văn chương không hay không những làm ô nhiễm môi trường văn chương mà còn gián tiêp tiếp tay cho nạn phá rừng.

Ôi, Ngài qui chụp thế thì nguy quá. Rồi sẽ chả ai còn dám làm thơ, viết văn nữa. Thế còn điều cuối cùng trong bộ luật đó, Ngài sẽ đề xuất như thế nào?

Để tạo dấu ấn và sự độc đáo, ta đề nghị toàn bộ Luật nhà thơ được viết bằng thơ. Mà ta phải đi đây. Bai bai nhé!

Vâng, xin cám ơn Ngài!

Bạn đọc thân mến của tôi!

Cuộc phỏng vấn của đến đây thì gián đoạn. Các bạn có cao kiến gì giúp tôi không?

Bùi Hoàng Tám

(nguồn)

Luật đi ỉa

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

– Cho tất cả tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc ỉa đái.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ:
– Đi ỉa: là hành động đi thải những gì không cần thiết trong người ra ở dạng thể rắn, thể lỏng,… (trừ thể khí – sẽ có luật riêng) bằng đường lỗ đít. 

3. Điều 3: Số lượng cứt cho mỗi lần ỉa 
– Chỉ được đi ỉa khi có đủ một lượng cứt nhất định từ 200gr trở lên đối với người lớn và 100gr trở lên đối với trẻ em để tiết kiệm nước, giấy và các cơ sở hạ tầng khác.
– Mọi trường hợp khác phải có sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền liên quan gồm cơ quan y tế, công an,…

4. Điều 4: Địa điểm ỉa
– Địa điểm đi ỉa phải là nơi có đặt hệ thống nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng, cấp thoát nước, môi trường, an ninh trật tự,… Tất cả các thiết bị bên trong phải có đầy đủ tem nhãn kiểm định chất lượng.

5. Điều 5: Quy trình đi ỉa
– Chuẩn bị đi ỉa: Chỉ đi ỉa khi số lượng cứt đủ theo Khoản 1, điều 3 bộ luật này và có chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết gồm giấy chùi đít, chứng minh nhân dân,…
– Trong khi ỉa: Phải đái trước khi ỉa và phải tắt các thiết bị di động có gắm camera, thu âm. Ngồi phải đúng tư thế xổm hay bệt đúng theo loại nhà vệ sinh… 
– Khi ỉa xong phải chùi đít sạch sẽ bằng các loại giấy chuyên dụng đủ tiêu chẩn chất lượng nhằm tránh giấy bị thủng gây dơ bẩn tay. Nghiêm cấm dùng các loại báo chí chính thống và sản phẩm văn hóa có thể gây phản cảm khi dùng để chùi đít.

Điều 6: Phân công, phối hợp trong soạn thảo, tham gia ý kiến, thẩm định luật đi ỉa

Giao cho các Bộ có liên quan tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như thông tư, nghị định hướng dẫn về luật đi ỉa như sau:

– Bộ Y tế, Bộ tài nguyên môi trường quy định về kích thước, trọng lượng và thành phần cấu tạo cơ bản của cứt; quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm dân sự, đánh giá tác động mội trường của cứt và trách nhiệm có liên quan của người thải ra; quy định về việc rửa tay chân trước và sau đi ỉa,…

– Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về việc tái sử dụng cứt cho nông nghiệp.

– Bộ Xây dựng xây dựng các tiêu chuẩn về xây dựng hệ thống nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn về an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường,…

– Bộ Thông tin quy định về các loại báo chí, văn hóa phẩm không được dùng trong quá trình chùi đít,…

– Bộ Công An quy định về các hình thức xử lý có liên quan và chuẩn bị lực lượng giám sát nhằm thực thi Luật có hiệu quả…
Trên đây là toàn văn dự thảo Luật đi ỉa…

BAN SOẠN THẢO 
ABCD (Đồng soạn thảo Luật Nhà Thơ đang chuẩn bị đệ trình) 

Công ty V-League sẽ là công ty cổ phần

Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, ông Lê Khánh Hải – thứ trưởng Bộ VH-TT&DL – ủng hộ VFF thành lập Công ty V-League JSC nhằm điều hành giải đấu tốt hơn.

Tuy nhiên khi công ty ra đời, ông Hải đề nghị phải đảm bảo ba yếu tố:

theo đúng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước;

phù hợp với hệ thống pháp luật VN; phù hợp với các quy định của FIFA, AFC.

(nguồn)

 
Advertisements

Responses

 1. Cái đoạn bác chú thích màu xanh chữ to dễ đọc hơn. Tếu vãi 😆
  Lị pó tay với ngộ luôn dòi. Chung quy lại thì ai cũng ra một lỗ… ị.

  • Buồn cười quá phải không ? Người Tàu nói tiếng Việt ngọng ( chữ đ thành ra chữ L ) thế mà ai đọc cũng nói dễ hiểu.
   Sao có trường hợp nói tiếng Việt mà hỏi ai cũng ngơ ngác …. ?

 2. Lâu rồi mới đc đọc 1 bài báo hay như thế, cảm ơn báo ND, cảm ơn tác giả, cảm ơn bác trà

 3. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: kỷ luật của Ðảng là “kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”, ai ai cũng phải phục tùng kỷ luật và chịu các hình thức kỷ luật (nếu có khuyết điểm, sai lầm). Về vấn đề thi hành kỷ luật, tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện rõ tính dân chủ, lòng bao dung, độ lượng sâu sắc: Người đời ai cũng có khuyết điểm (chỉ có trẻ em mới sinh ra và người chết mới không có khuyết điểm), nhưng chúng ta không sợ sai lầm, khuyết điểm, chỉ sợ không chịu khó cố gắng sửa chữa và cũng chỉ sợ người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm.
  —-
  Kỷ luật sắt nhưng mà bao dung. Hay thật. Chỉ có VN mình mới bao dung thôi bác nhé, TB không làm được thế đâu, nên họ không được đảng cs lãnh đạo. Thật là tội nghiệp cho họ.

  • Ừ, nhưng theo quan điểm của người công giáo thì sinh ra đã có tội ( hình như tội làm phiền cha mẹ,… ) nên phải rửa tội ngay , phải không Phay Van@ ?

   • Dạ nó thế này bác ạ:
    Tội đó là tội tổ tông, được truyền lại do ông Adam bà Eva ăn trái cấm 😀
    Rửa tội là một nghi thức gia nhập đạo, và xóa tội tổ tông.

    • vậy à, vậy mà anh đã nghe ai đó giải thích là đứa bé vừa sinh ra đã là cho người mẹ đau đớn, gia đình lo lắng chộn rộn,… và đó cũng là một tội nên phải rửa tội.
     Nghi lễ này hay quá, giống như người ta cùng mụ cho bé bên đạo Phật vậy,.

 5. Hay mỗi đoạn chú khách với luật ỉa! Mà sao bác đủ kiên nhẫn đọc hết cái lảm nhảm của chị Phó Doan thế nhỉ? Em chịu! Phục bác!

  • Mình có tính kiên nhẫn từ bé ( hic) , đôi lúc cũng không đủ kiên nhẫn nhưng nói chung rảnh rỗi thì … như Trạng Quỳnh ấy, ” thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi … “

 6. Từ sáng hôm nay trang Blog của Trương duy Nhất bị “khóa” mãi tới gần 12 giờ đêm mới vào được nhưng bài viết về bài báo của bà Doan đã bị gỡ,toàn bộ các còm trong bài “bóng đá và đảng” cũng bị xóa sạch.
  Đã hơn một năm nay tôi không liên lạc với Nhất nữa nên chưa biết blog của anh ấy bị hack hay do bị sức ép của dư luận nên phải xóa bài viết và các commen.
  Có bác nào biết không ạ?

 7. Cứ đọc cái bài của Bà Doan thì thấy có tới mấy triệu người ở cái xứ Đại Cồ Việt này mắc bệnh thần kinh bác nhỉ. Bài này của bà ấy là ví dụ điển hình nhất cho cái quán ngữ NÓI LẤY ĐƯỢC. Hihi là hì hì.

  • Sau bài ” nói không với đa đảng ” của Huynh thì đến bài này của Doan …. huhuhuhu …

 8. Bác có phải ” nhân dân ” đâu mờ đòi hiểu . Chỉ cần khi quốc hội họp , bác hoãn chuyện đi đại tiện hay trung tiện là tốt lắm rồi 😆

 9. Em cũng thía. Thích mỗi cấy đoan trên cùng . Chữ to và dễ hiểu

 10. Có cái nhãn “Giáo sư – Tiến sỹ” lại đã từng là giảng viên đại học,nay nghe đứa nào xui dại bỗng dưng tự cởi áo của mình ra cho thiên hạ nhìn vào.
  Rõ thật là…

  • Rõ thật là …. GS cũng bị xúi ăn cứt gà sát , hihihihi…

 11. Cái bài vai trò……. dài quá nhức cả mắt ,ong cả thủ ! Bác pos lên làm gì cho tốn tài nguyên mạng?
  Đoc bài Luật đi ỉa dễ hiểu đơn giản ai cũng làm được!
  Rút kinh nghiệm lần sau bác nên để các loại luật lên trên .Đa tạ

  • Dạ, xin rút kinh nghiệm , kinh nghiệm thật chứ không phải rút kinh nghiệm kiểu VNShin đâu nhé !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: