Đăng bởi: trà hâm lại | 11.07.2011

Những hình ảnh hài hước về động vật hoang dã và Toàn văn Thông báo Hội nghị Trung ương 2

 Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai cho vùng biên giới , hải đảo,…

TBT: Nguyễn phú Trọng
TT: Nguyễn Tấn Dũng
CTQH: Nguyễn Sinh Hùng
CT Nước: Trương Tấn Sang
Hoàng Trung Hải: PTT thường trực
Vũ Văn Ninh (Bộ trưởng BTC): PTT (phụ trách mảng kinh-tài)
Nguyễn Xuân Phúc ( BT chủ nhiệm VPCP): PTT (phụ trách mảng nội chính)
Nguyễn Thiện Nhân: PTT (VH-XH-GD)
Lê Hồng Anh: thường trực Ban bí thư
Vương Đình Huệ (tổng kiểm toán NN): BT BTC
Nguyễn Văn Bình (phó thống đốc NHNN): TĐ NHNN
Nguyễn Văn Giàu (thống đốc NHNN): Phó chủ tịch QH
Trần Đại Quang (thứ trưởng BCA): Bộ trưởng CA
Nguyễn Thị Kim Ngân (bộ trưởng Bộ TBXH): bổ sung vào BCT, phó CTQH
Đinh La Thăng (Chủ tịch tập đoàn DK): BT GTVT
Huỳnh Phong Tranh (Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng): TT nhà nước
Vũ Đức Đam (Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh): Chủ nhiệm VP CP
Đào Việt Trung (thứ trưởng Bộ Ngoại Giao) – VP Chủ tịch nước
Phạm Bình Minh (PCT ủy ban Sông Mekong- UVBCHTW) – Bộ trưởng Bộ NNPTNN
Tòng Thị Phóng (phó CT QH) – CT MTTQVN
Nguyễn Thị Kim Tiến ( thứ trưởng BYT ): Bộ trưởng BYT
Nguyễn thị Thu Hà : Bộ trưởng bộ LĐTBXH .


 

Những hình ảnh hài hước về động vật hoang dã

 

 

 

Cùng xem những khoảnh khắc hài hước trong đời sống hoang dã của động vật khắp nơi trên thế giới.

Chú sóc này dường như đang có một giấc ngủ… quên trời đất trên một chiếc
ghế băng ở Florida, Mỹ

Chú chim này thì đang đỏm dáng trước gương xe

Chú ngựa vằn này đang được một con chim nhỏ bắt cho những con bọ đậu ở gần chỗ…
nhạy cảm

Chơi với em

Chú vượn cáo này đang đánh đu trong rừng Madagascar

Đàn chó bao vây một con bò ở Florida, Mỹ

Đôi vẹt xanh tình tứ ở Pantanal, Brazil

(nguồn)

.

Toàn văn Thông báo Hội nghị Trung ương 2

(VOV) – Ngay sau khi bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ra Thông báo về Hội nghị lần thứ 2. Sau đây là toàn văn Thông báo:

Từ ngày 4-10/7/2011, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã họp Hội nghị lần thứ hai thảo luận và quyết định về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạcbế mạc Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI diễn ra từ 4-10/7

1- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là sự cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định của Điều lệ Đảng khoá XI; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, chế độ làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trên cơ sở kế thừa Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X, bám sát Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Đảng khoá XI và để góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư; về việc chuẩn bị và tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; chế độ sơ kết, tổng kết, tự phê bình, phê bình và chất vấn trong Đảng…

Đây là những cơ sở rất quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

2- Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI được xây dựng theo tinh thần đổi mới, cụ thể hoá và đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra; giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của Đảng và đất nước theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương; gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hoá nền tảng tinh thần của xã hội, giữa thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Đồng thời, sơ kết, tổng kết một số nghị quyết quan trọng do Ban Chấp hành Trung ương các nhiệm kỳ trước ban hành. Trong quá trình thực hiện, tuỳ tình hình cụ thể, Bộ Chính trị sẽ  cân nhắc, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

3- Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; kế thừa Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá X và một số quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới về chức năng, tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thường trực Uỷ ban, phó chủ nhiệm thường trực và các phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để cụ thể hoá Điều lệ Đảng, bảo đảm chế độ lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

4- Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước xác định những quan hệ trọng yếu nhất, có tính nền tảng của chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị – xã hội và chủ quyền quốc gia.

Sau gần 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đại hội XI của Đảng, trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 25 năm đổi mới, đã quyết định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn, phương châm và phương pháp tiến hành; xác định việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phải dựa trên cơ sở tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, căn cứ vào nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung và phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đại hội XI của Đảng.

Khẳng định bản chất Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân và của dân tộc Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là công việc hệ trọng cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học, dưới sự lãnh đạo của Đảng; động viên sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc…

5- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIII sắp tới sẽ khai mạc với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước.

Trên cơ sở phương hướng công tác cán bộ do Đại hội XI của Đảng đề ra và yêu cầu về cơ cấu bộ máy tổ chức các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu đặt ra, bảo đảm kết hợp tính kế thừa và phát triển, sự lãnh đạo của Đảng một cách toàn diện trên các địa bàn, lĩnh vực công tác…

6- Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2011, thực hiện Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2011 và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc của đất nước những năm tiếp theo./.

PV

(nguồn)

Advertisements

Responses

 1. Phức tạp quá bác Trà hè, theo cháu thì QH nên qua Thái thuê ông thủ tướng mới bị thất sủng sang làm TT ta (như mấy cty thuê CEO vậy), ông ấy trẻ, đẹp trai, Tây học, ngoại ngữ ngon, gần với công chúng, rứa là được!

  • Ông A – bị – xịt có tới 2 quốc tịch lận đó ( một Anh, một Thái ) !

 2. hi hi đọc cái tít hay hơn đọc bài 😀

  • tại dốt nên cứ viết liền tù tì hai ” tít ” của hai bài lề phải chứ nỏ phải trình độ văn vẻ chi mô,….
   Hihihihi,….

   • Dốt ni của huynh khiến đệ phải thắp đóm chạy theo dài dài 😀

 3. Nguyễn Thiện Nhân: PTT (VH-XH-GD
  ———
  Thế này là thế nào?

  • Là phó thủ tướng phụ trách mảng Văn hóa – xã hội – giáo dục ấy mà O !

   • nhưng mà nỏ làm được phải đi rồi chừ quay lại là răng, GD càng nát à anh?

    • Đi thì lấy ai làm hở o HL??? chả nhẽ lại lão Trà

     • ex@ nói đúng đó O, nước mình giàu tài nguyên nhưng người tài thì … nghèo lắm. O thấy bao năm nay cứ xoay đi rồi xoay lại,… có mấy mặt đó thôi,…

  • Kí O ni xì xật, rứa mà còn hỏi nựa

 4. Sang đọc bên BBC mới biết dự kiến Bộ ngoại giao do Phạm Bình Mình nắm. Ông này lại nắm chức của bố mình trước đây?Nhưng liệu Tàu có ưng không(Vì họ ghét ông Ng Cơ Thạch).
  Sao bác lạidự kiến ông Minh nắm Nông nghiệp?

  • Hihihi, còm xong mới đọc Cmt này của bác, thật là ý tưởng chúng ta giống nhau.

 5. TT nhà nước mà Phong …Thanh thì đến mùa quýt .Dân lại tha hồ ngóng.
  Bộ Binh,,bộ Hình,…không đổi hả bác?
  Bộ ngoại giao định giao cho ai?(Hay là Bạn đề nghị cho Hồ Xuân Sơn?)

  • bác ạ, tôi có lẽ nhầm chút, ông Phạm Bình Minh là trưởng nam cố BT ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch có lẽ sẽ làm BT ngoại giao. Còn ông gì bí thư một tỉnh Tây Bắc mới về là thứ trưởng sẽ làm BT Nông nghiệp thì phải.

   • Hay, bt tây bắc làm nông nghiệp thì dân miền tây sắp có ruộng bậc thang và học cách gieo ngô và học ăn mì mesnmis lị thắng cố

 6. “Nhà nước ta (…), do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”.
  Quyền lực thuộc về nhân dân thì Đảng lãnh đạo thế nào, khó hiểu quá bác Trà ơi

  • Có thể hiểu là không rõ giới tính.

   • Vậy chắc ” pê đê ” hả bác vuidua@ ?

    • Chỉ dám so sánh hiện tượng không rõ, lập lờ. Chứ Pê đê là giới tính thứ ba, rõ ràng, không xấu bác ạ. Nói giống PD oan cho họ lắm.

  • Tội nghiệp lão cuadong2010@ quá, lớn thế mà chưa bao giờ được coi xiếc ảo thuật à ?

 7. Hê, mà em nhìn tấm ảnh chú sóc nằm sải lai thấy cưng, trông hệt bác Gun của em, lão huynh à! 😀

  • Hihihi, GUN nhớ “bạn ” Lý@ lắm đó ….. ( lão huynh cũng vậy )

 8. Bác Trà quan liêu quá,trong danh sách “đề cử” mà bác đưa lên ối anh có biết cái éođ gì đâu.Vậy mà bác vẫn cứ bắt các anh ấy phải “gánh vác trọng trách”.
  Có bao nhiêu người tài như bác Chổi tre,bác Cua đồng và..hề hề .. như tôi chẳng hạn thì bác lại không ..lập danh sách.
  Lãng phí quá…

  • Ừ nhỉ, nhưng ….. thôi bác ạ. Ta chờ phiên chợ sau đi nha !

  • ” éođ “! Từ này phát âm hơi khó!

   • Bác hth@ thử phát âm chữ :” chủ quyền biển đông ” xem có khó không ? Theo sự quan sát của tôi thì hình như người Philipine phát âm chữ trên chuẩn hơn ta .

    • Phát được, nhưng ngường ngượng!

     • nỏ trách chi anh HTH k được làm người phát ngôn!

      • 10 điểm cho HL !

       • ơ, em phát biểu mà sao lại 10 điểm cho cô em nhỉ?

      • Để anh về tập, như tập hát, rồi HL đề cử anh làm NPN nhé! HÌ

     • Đúng thế, nói ra mà muốn … chết cho rồi phải không hth@ ?
      Thằng Philipine nó nói câu này hay cực !

 9. Không có phương án 2.
  Hề hề .. vậy lỡ Quốc hội bầu trật thì sao hả bác Trà?

  • Mấy bữa nay đảm bảo bác Thuận bị cảm hay sao ý. Bác đang nói chuyện quốc hội Thái lan hay Hàn quốc vậy ( hic) …. quốc hội ta tự ngàn xưa đều ” DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN CỦA ĐẢNG ” cơ mà ? Hơn nữa quốc hội ta làm gì có chuyện bầu ? Chỉ thấy các bác đại biểu giơ …. tay thôi mà !

 10. Bác nào cũng đỉnh cao muôn trượng cả. Bác nào lên cũng như nhau.

  • Chúng ta sắp được coi hồi kết, với bảng phân vai mới. Nhưng diễn viên co` hạn nên người này phải thay vai người kia cho ….. mới lạ cho người xem đỡ nhàm !

 11. Đề nghị kết nạp bác Trà vào hội nghệ thuật tạo hình, bộ môn sắp đặt phi vật thể, mảng tác phẩm mới, chủ đề hiện thực cuộc sống Vịt.

  -Thành tích: Có nhiều tác phẩm theo dạng này
  -Hiệu ứng nghệ thuật: Làm cho người xem bị sốc nặng, chán ăn, bực bội…dẫn dến khao khát cuộc sống mới đầy tự do, nhân ái…

  • Thôi, nếu được kết nạp đảm bảo chiêu đãi mọi người bằng tiền lương tháng đầu tiên!

 12. anh siêu thật. he he Phép so sánh kỉ lục ghi nét. he he

  • Hihihi, cảm ơn cô đã chia sẻ. Nhưng có câu ” mọi sự so sánh đều khập khiễng ” phải không nờ ?

   • Nhưng đây là So sánh ít khập khiễng nhất! 😆

    • ( Nói nhỏ thôi nha : Được lão khen mũi đang nở bằng quả cà chua nè … hihihihi …)

 13. Em phản đối bác Trà. Bọn động vật hoang dã nó còn có tình thương đồng loại, còn bọn kia thì không, cùng lắm chúng chỉ hót và khoác bộ lông sặc sỡ như con vẹt thôi, còn hành động thì khác xa!

  • Chúng đôi khi còn ăn thịt nhau nữa đó, phải không Mongun@ ?

 14. Bác Trà ví von thế hơi sang đó. Động vật hoang dã nó cũng có liêm sỉ, có nhân nghĩa trong cái cộng đồng của nó.

  • Chu choa, vậy phải xin lỗi động vật hoang dã trước khi nói à , Phay van@ ?

 15. hihihi anh Trà hóm nhất thế giơí!

  • Chỉ anh em mình là hiểu nhau !

   • Anh em nịnh nhau ghê quá! 😀

    • Tham gia nhóm nịnh nhau không lão Đồ Trọc@ ? Thì vẫn biết là anh em ta kiệm lời, chỉ dành khen nhau thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….

 16. Này lão huynh, ví thế mà được a? Nên nhớ là nước ta đang tiến hóa ở mức đỉnh rồi đấy nhá nhá! Keke!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: