Đăng bởi: trà hâm lại | 12.01.2011

Ngày ngũ quý 1 ( 11/1/11 ) có hai sự kiện trọng đại

Ngày ngũ quý tức 11/1/11 đã xảy ra hai sự  kiện trọng đại.

Một là :

Ngày khai mạc đại hội ( trù bị ) đảng CS VN

Chúng ta thành tâm chúc cho đại hội đảng CS VN được tổ chức cứ mỗi bốn năm một lần.

 

.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

(Cập nhật: 12/1/2011)

TCCSĐT – Đúng 8 giờ sáng ngày 12-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chính thức khai mạc. Chủ đề Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

TCCSĐT – Đúng 8 giờ sáng ngày 12-1-2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chính thức khai mạc. Chủ đề Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.


Tới dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V.

Về dự còn có các mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại biểu các tôn giáo và 1.377 đại biểu đại diện cho trên 3,6 triệu đảng viên toàn Đảng.

Đại hội đã nhận được 121 điện mừng từ 103 đảng và 14 tổ chức của 69 nước trên thế giới chúc mừng, trong đó, từ các Đảng cầm quyền có: Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Đảng Cộng sản Cu-ba, Đảng Lao động Triều Tiên; từ các nước châu Âu có: Đảng Cộng sản Ác-mê-ni-a, Đảng Cộng sản A-déc-bai-dan, Đảng Côngnhân AI-len, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Anh Mác-xít Lê-nin-nít…; từ các nước châu Mỹ có: Đảng Cộng sản Ác-hen-ti-na, Đảng Cộng sản Bra-xin…; từ các nước Trung Đông – châu Phi có: Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc An-giê-ri, Đảng Phong trào giải phóng dân nhân Ăng-gô-la; Từ các tổ chức, có: Hội đồng Hoà bình thế giới, Uỷ ban Thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng Châu Á (ICAPP), Ủy ban Thông tin về Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội. …

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có đông đủ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh, Phạm Gia Khiêm, Phùng Quan g Thanh, Trương Vĩnh Trọng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn Chi, Hồ Đức Việt, Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Trong Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí Châu Văn Minh, Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt Nam; Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum; Nguyễn Hoài Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc. Trong giờ phút khai mạc trọng thể, Đại hội đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sỹ lỗi lạc của phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa và bị áp bức trên toàn thế giới. Diễn văn nhấn mạnh: thực tiễn và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hơn 80 năm qua đã khẳng định tư tưởng vĩ đại của Người, cùng với chủ nghĩa Mác – Lê-nin mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là ngọn cờ tập hợp và đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn văn cũng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng lần này diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa: những thành tựu đạt được trong 20 năm qua (sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 25 năm, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thực hiện được 20 năm) là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên tình hình trong nước và quốc tế đã, đang và sẽ diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt với nước ta. Trong bối cảnh đó, Đại hội XI có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc, do vậy, cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, có quyết định đúng đắn, kịp thời bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011-2020), kế hoạch thực hiện nhiêm vụ 5 năm (2011-2015).

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc Đại hội

Đại hội vui mừng được đón Đoàn đại biểu các giới nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đem theo những tình cảm tốt đẹp nhất, những niềm tin tưởng lớn đến chào mừng Đại hội. Đọc lời chào mừng, đại diện Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô, đồng chí Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng đề xướng và lãnh đạo. Với tình cảm chân thành thiết tha, nhân dân Thủ đô cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của Đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới, rạng rỡ cho đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu lớn mà Đại hội XI đề ra, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh, hoàn thiện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô; gửi đến đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô lời cảm ơn chân thành và bày tỏ quyết tâm tổ chức Đại hội XI thành công tốt đẹp.
Tổng số đại biểu được triệu tập là: 1.377 đồng chí thuộc 67 đoàn đại biểu.

– Trong đó, 158 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, chiếm 12,93%, trong đó 1 đại biểu bị ốm, xin vắng mặt; 1.188 đại biểu được bầu tạ các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, chiếm 86,27%; 11 đại biểu ở Đảng bộ Ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định, chiếm 0,80%; 150 đại biểu là nữ, chiếm 10,89%; 167 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm 12,13%; 196 đại biểu là sĩ quan trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an), chiếm 14,23%; 13 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, chiếm 0,94% và 3 đại biểu là Anh hùng Lao động, chiếm 0,22%; 18 đại biểu là nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, chiếm 1,31%; 7 đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,51%.

– Về trình độ học vấn: 39 đại biểu là viện sĩ, giáo sư, phó giáo sư, chiếm 2,83%; 202 đại biểu là tiến sĩ, chiếm 14,6%; 227 đại biểu là thạc sĩ, chiếm 16,49%; 919 đại biểu có trình độ cao đẳng, đại hộc, chiếm 66,74%…

– Về trình độ lí luận chính trị: 762 đại biểu có trình độ lí luận cao cấp, chiếm 55,34%; 19 đại biểu có trình độ trung cấp, chiếm 1,38%; 595 đại biểu có trình độ cử nhân, chiếm 43,21%…

– Về độ tuổi: 3 đại biểu trên 70 tuổi, chiếm 0,22%; 1 đại biểu dưới 30 tuổi, chiếm 0,07%; 37 đại biểu từ 30-40 tuổi, chiếm 2,69%; 225 đại biểu từ 41-50 tuổi, chiếm 16,34%; 1.040 đại biểu từ 51-60 tuổi, chiếm 75,53%; 71 đại biểu từ 61-70 tuổi, chiếm 0.22%.

– Tuổi đời bình quân đại biểu là 53,6.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các Văn kiện Đại hội XI của Đảng do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình bày gồm: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2001 – 2010; 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Quan điểm, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2010 và phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2011-2015; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế; Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; thự chiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; Tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các Văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Báo cáo nhấn mạnh: chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2001 – 2010, báo cáo khẳng định đã đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng, nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược 2001-2010 đã được thực hiện. Nổi bật là đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 7,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.168 USD, tiềm lực kinh tế đất nước tăng lên, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, đạt một số kết quả tích cực; cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả bước đầu.

Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh, nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Báo cáo rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, trong bất kỳ điều kiện, tình huống nào cũng phải kiên trì thực hiện đường lối, mục tiêu đổi mới. Trên cơ sở đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi thích hợp phải gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là, chải coi trọng chất lượng, hiệu quả tăng trưởng và phát triển bền vững.

Ba là, coi trọng kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, gắn pahst triển kinh tế với phát triển văn hóa.

Bốn là, đặc biệt củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân .

Năm là, phải nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Trên cơ sở những quan điểm cơ bản và định hướng lớn của Cương lĩnh, xuất phát từ yêu cầu và dự báo tình hình thực tế của đất nước trong thời gian tới, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 được xác định là Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị – xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X do đồng chí Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương khóa X trình bày đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc.

Trong đó, nhấn mạnh những ưu điểm về lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, về lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị nhiều Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương; chủ động đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương điều chỉnh, bổ sung kịp thời giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Bộ Chính trị cũng đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chủ động kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương có giải pháp kịp thời xử lý những diễn biến mới, phức tạp, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện kinh tế thế giới biến động khó lường. Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như trong lĩnh vực kinh tế – xã hội ,còn có thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý kinh tế nên hiệu quả còn thấp.

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, đối ngoại được tăng cường.

Chiều 12-1, các đại biểu làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận các văn kiện Đại hội XI./.

Mai Anh

nguồn : http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=5&News_ID=12151647

 

.

Hai là:

Ngày bác Nhất rửa tay gác kiếm , nghỉ viết cho tờ lề phải của chính phủ để viết cho một trang lề phải và viết theo lẽ phải !


Chúng ta cũng chúc bác Nhất chân cứng đá mềm !

Đây là bài đăng trên trang web của bác Nhất:

.

Thứ ba, ngày 11 tháng một năm 2011

.

Nghỉ báo viết blog

.

page Trong thời buổi bạn đọc tẩy chay báo, chính người làm báo cũng không thèm đọc báo, mọi giới mọi ngành mọi người mọi nhà, từ gã thường dân đến quan chức hàng nguyên thủ, trung ương ủy viên… ai nấy đều quay sang đọc blog đến nghẽn mạng- Thế thì tại sao lại không nói không với báo, nghỉ làm báo để viết blog?

Chuẩn bị bước qua năm Tân Mão. Tính tuổi mụ theo lối ông bà thì tôi bước sang năm 49. 49 năm, đã qua bao bước cam go. Nhưng năm nay, sẽ là một năm đầy khó khăn và… thử thách!

Tôi chọn mốc năm tuổi đặc biệt để thưa với bạn đọc của mình điều này: Bắt đầu từ nay, Trương Duy Nhất sẽ nghỉ làm báo để viết blog.

Thật ra, tôi đã có ý này từ mấy năm trước. Vì thế, bạn đọc thấy đấy, tôi không coi trang blog của mình là một chiếu rượu hay giản đơn là một cuộc chơi bông lơn. Tôi lập và viết blog với ý thức trách nhiệm hơn cả… viết báo! Tôi chăm chút đêm ngày từng câu chữ, từng dấu phẩy, từng vết vệt xước, cẩn trọng, nâng niu, và cũng đã từng… khóc khi nhìn nó biến mất trên màn hình sau mấy vụ tin tặc cướp đoạt mật khẩu và xóa sạch cách đây vài tháng.

Vì thế với tôi, đó là một quyết định vui và nhẹ nhàng. Để tránh những đồn suy có thể xuất hiện từ chuyện này, tôi xin thưa rõ rằng: việc nghỉ làm báo để viết blog là quyết định chủ động từ tôi, không hề có một yếu tố tác động từ bất cứ ai hoặc cơ quan quản lý nào, cũng như không do bởi từ cơ quan báo nơi tôi công tác.

Trong thời buổi bạn đọc tẩy chay báo, chính người làm báo cũng không thèm đọc báo, mọi giới mọi ngành mọi người mọi nhà, từ gã thường dân đến quan chức hàng nguyên thủ, trung ương ủy viên… ai nấy đều quay sang đọc blog đến nghẽn mạng- Thế thì tại sao lại không nói không với báo, nghỉ làm báo để viết blog?

Liệu có “thằng” nhà báo thứ hai nào đột nhiên ngẫu hứng tự nhìn ngắm lại mình và lựa chọn như tôi?

Mấy năm trước, trong một cuộc nhậu thân tình tại Đà Nẵng, tôi đã lỡ miệng… nói thật với anh Nam Đồng (khi đó đang là Tổng Biên tập tờ Pháp Luật TP HCM) câu này: Sẽ có lúc Trương Duy Nhất tự trả thẻ nhà báo để viết blog! Ông Nam Đồng, thằng Sơn Ka (nhà văn Hoa Ngõ Hạnh) há hốc mồm nhìn tôi không tin vì nghĩ thằng Nhất say!

Trong nhiều năm liền, với chức phận là một nhà báo ăn lương, tôi luôn phải viết cả những điều không muốn viết. Ừ thì cũng như muôn vàn nhà báo khác thế thôi. Đó là những bài báo viết không cần suy nghĩ, không động não, không tư duy, viết khoán cho đủ chỉ tiêu bài vở nhận lương hàng tháng. Những bài báo vô thưởng vô phạt mà tự thân mình phải xấu hổ khi núp dưới bút danh khác.

Nhưng: làm báo chả lẽ mãi như vậy? Trên trang blog của mình, tôi đã nhiều lần treo câu này “Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói“. Đó là câu của cụ Huỳnh Thúc Kháng, người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân, sau này cụ được Hồ Chí Minh cử làm quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tôi đã chọn cách của cụ Huỳnh trong nhiều năm khi giữ cho mình cái quyền “không nói (viết) những điều người ta ép buộc nói”. Nhưng đã đến lúc tôi chọn phương cách khác, lắc đầu nói không với cụ Huỳnh: Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì… nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết!

Tôi chọn phương cách nghỉ làm báo để viết blog là vì thế. Tại sao không khi bản đồ chỉ số bạn đọc Trương Duy Nhất blog đã chấm đỏ khắp mọi châu lục, khi mỗi ngày lượng bạn đọc vào trang blog nhiều đến mức khối báo phải ganh tị và nhìn đó là… mục tiêu phấn đấu, khi hiệu ứng xã hội mà một trang blog tạo ra và đem lại đã bỏ quá xa báo chí.

Và điều này cũng cần nói thêm: Tôi chọn phương cách nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết, không có nghĩa là chiều theo những đoán suy tiêu cực, phản động, chống phá chế độ. Trương Duy Nhất không phải là trang lề trái, càng không phải là trang phản động hay kích động sự thù hằn, chống phá chế độ.

Trương Duy Nhất là trang lề phải và viết theo lẽ phải!

TRƯƠNG DUY NHẤT

Tôi định dành entry đặc biệt này post đúng thời khắc giao thừa Tân Mão. Nhưng nghĩ cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi, kéo dài thêm cũng chả để làm gì. Thế nên post sớm hơn cũng là để lòng mình… thoát nhẹ sớm hơn vậy!

__________

Những tấm thẻ nhà báo của Trương Duy Nhất:

the nha bao 1 the nha bao 2

the nha bao 4 the nha bao 3

the nha bao 5

the nha bao the nha bao 6

Được gửi bởi TRƯƠNG DUY NHẤT vào lúc 8:56 CH

nguồn : http://www.truongduynhat.vn/2011/01/nghi-bao-viet-blog.html

Advertisements

Responses

 1. Cái đoạn trên nhiều chữ quá, đọc mãi chả hết, đọc trước quên sau, thôi để hồi sau tự nó sẽ rõ 😀
  Đọc đoạn sau em lại nhớ cái hồi trẻ con học cấp 3, làm văn nghị luận cứ theo SGK mà phán “nhà thơ Nguyễn Khuyến có hạn chế là không dám đấu tranh với bọn vua quan phong kiến mà lại lui về ở ẩn”. Hehe

  • người ta cũng hay nói :” trốn việc quan đi ở chùa ”
   nhưng bây giờ đi ở chùa có hai loại :
   1 – Làm quan đ…éo được
   2 – Đ….éo được làm quan
   Hihihihihi…..

 2. Đúng là Đại Hội Đảng có khác, bác Trà đăng một entry hoành tráng chào mừng ĐH.
  Đại hội này tôi thấy có khác, khác nhiều với các ĐH Đảng trước bác Trà ạ. Nội dung tôi chưa bàn, vì chưa xong và chưa nắm bắt được nội dung.
  Nhưng thấy có mấy điều khác thường là như thế này.
  – Thời gian để đóng góp của toàn dân cho văn kiện thì quá ngắn, hơn 1 tháng, lại quá sát ĐH.
  – Trước đại hội thì có liên tục ba cuộc hội nghị của Ban chấp hành đều bàn về nhân sự, sát ngày ĐH vấn có cuộc họp ngắn về nhân sự.
  – trước lúc khai mạc chính thức vẫn 1 ngày ổn định nhân sự điều hành
  – Thời gian họp 7 ngày thế mà vẫn dành 3 ngày về nhân sự.
  – Hội nghị thường niên thì có kỳ kéo dài gần 2 tuần mà Đại Hội quan trọng của 4 năm 1 lần chỉ gói gọn trong 7 ngày.
  Như vậy rút ra kết luận Đại Hội Đảng chẳng qua là bầu nhân sự lãnh đạo…

  Về ông nhà báo TDN:

  Ông này là ông công khai đầu tiên, tự rời báo Nhà nước về viết báo kiếm sống.
  Tự kiếm sống thì các ông nhà báo làm nhiều rồi, tuy ở ngoài biên chế nhưng muốn kiếm sống được thì vẫn phải bám vào cơ quan Nhà nước. Nay kể cả ông Nhất cũng vậy…rồi bác xem.

  • Nhất trí với bác 100% !
   Nhiều vở kịch tập hàng mấy tháng nhưng công diễn có một … đêm !

 3. Kể từ khi anh bạn Tàu lấy ngày 8 tháng 8 làm ngày khai mạc Thế vận hội thì ở VN cũng bắt đầu chọn ngày trùng với tháng rồi gọi nó là tứ quý,ngũ quý vv…
  Chẳng biết những cái số “x.quý” này có mang lại may mắn cho người dân hay không,chỉ biết trước mắt nó đã làm giàu cho khối kẻ ăn theo bác nhỉ.

  • Còn ngày 11-11-11 thì sẽ xảy ra những cái gì? Các bác giỏi chiêm tinh hãy thử đoán xem?

   Hay là được uống trà tươi phải không bác Trà?

   • Ngày đó …. chắc là ngày ….. lục quý !

  • Trò vô bổ phải không bác Thuận ?

 4. CHÚC ĐẠI HỘI ĐẢNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

  Ui chầu ợ nhà anh Trà nỏ viết chữ đỏ được vì rứa BD mới nỏ ưng cấy nhà word là vì rứa, BD ưng màu xanh đỏ tím vàng mà anh ! Một chiều vui vẻ anh nhé ! Lạnh quá cứ kiểu ni chắc ốm theo lạnh mất thôi anh Trà nợ

  • Ai thích chữ kiểu màu mè thì hơi bị thất vọng trong WP ni, thôi thì được nọ mất kia, có ai được 100% tất cả bao giờ mô ?

 5. Tự làm cho mình vẫn hay hơn là đi làm thuê!
  Với số view khủng đến đọc hàng ngày như vậy Mr Nhất thiếu gì cách kiếm tiền hợp pháp bằng tài viết của mình!

  • Nhưng không dựa vào các tờ báo Nhà nước thì làm sao có tiền? Chẳng lẽ ông Nhất lại mở tờ báo tư nhân.
   VN chưa có báo chí truyền thông tư nhân.

   • Thì qua thời kì bí mật sẽ đến thời kì …. công khai. Đến gia đoạn tiêu tiền rồi bác @danchoa à.

 6. Chỉ sợ ” nhất” là “bét” vì “phải” của mình là “trái chiều” của … chuột túi.

  • Hihihi, dù sao cũng ngả nón kính bác Nhất ! Cương vị bác ý chỉ cần mươi dòng là có tiền tỷ xài chơi ….

 7. Anh nghĩ thế nào?

  • Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
   Non nước mây trời lòng ta mê say ….
   ….
   Quốc gia hưng vong ,
   thất phu hữu trách !

   • Ui anh ơi, đẹp thì đẹp thật, nhưng anh làmbà con chạy bở hơi tai, hoa cả mắt vì các bài quá dài.
    Anh ra câu đố bên nhà em khó chít đi được, em đang cầu kíu khắp nơi kìa.
    Nợ anh đã nha. he he he

    • Mình đọc từ từ thôi HB à, đọc chậm cho dễ …. ngấm đó mà !
     Tới entry sau anh sẽ cho đáp án nha.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: